Müügitingimused

Müügitingimused

Meil on hea meel, et olete leidnud meie veebipoe. Alljärgnevalt tutvustame Teile meie müügitingimusi. Palun lugege need põhjalikult läbi enne ostu sooritamist, sest tellimuse esitamisel Te kinnitate, et olete müügitingimustega tutvunud ning nõustute neid järgima. Juhul, kui Teil tekib küsimusi, siis palun kirjutage meile e-posti aadressile paberikaunitar@gmail.com. Vastame Teile hea meelega ja esimesel võimalusel.

Palun arvesta, et kõik Paberikaunitar e-poes müügil olevad tooted on valmistatud käsitööna ning seega võivad tooted, mis Sinuni jõuavad, olla väikestes detailides veidi erinevad fotodel olevatest toodetest.

Paberikaunitar OÜ registrikood 12801722, aadress Linnu tee 21, Sindi linn, Tori vald, Pärnumaa, Eesti (edaspidi nimetatud Müüja) ja Klient, kes vormistab www.ameli.ee e-poes tellimuse ja identifitseerib end sisestades tellimuse ankeedile oma isikuandmed (edaspidi nimetatud Klient), lepivad kokku alljärgnevates tingimustes:

Käesolevad tellimistingimused kehtivad kõigile isikutele, kes sooritavad tellimuse www.paberikaunitar.ee veebikeskonnas ning seeläbi sooritavad tehingu ostukeskonna omaniku Paberikaunitar OÜ-ga.

Üldsätted

Paberikaunitar OÜ-l on õigus muuta ning täiendada veebikeskonnas käesolevaid tellimistingimusi, tooteid, nende kirjeldusi, pilte ning hindu vastavalt oma äranägemise järgi.
Käesolevatele tingimustele lisaks reguleerivad www.paberikaunitar.ee veebikeskonna kaudu tehingu sooritanud isikute vahelisi õigussuhteid Eesti Vabariigis kehtivad seadused.

Poe haldajal on õigus ühepoolselt muuta kasutajalepingu tingimusi ilma, et tal oleks kohustus Kliendile teatada sellest kirjalikult elektronposti teel.

Tellija poolt esitatud tellimus on aluseks ostu-müügi lepingule Paberikaunitar OÜ ja Tellija vahel. Paberikaunitar OÜ nõustub lepinguga, kui ta asub tellimust täitma, jättes endale vajadusel õiguse tellimus tühistada sellest Tellijat informeerides.

Paberikaunitar OÜ ei vastuta kaupade kohaletoimetamise viivituse ja arusaamatuste eest juhul, kui need on tingitud Tellija poolt tellimuse vormistamisel esitatud andmete ebatäpsusest või ebaõiguses.

Tooted ja ostu sooritamine

Palun arvesta, et kõik Paberikaunitar e-poes müügil olevad tooted on valmistatud käsitööna ning seega võivad tooted, mis Sinuni jõuavad, olla väikestes detailides veidi erinevad fotodel olevatest toodetest. Paberikaunitar OÜ teeb kõik endast võimaliku, et e-poest ostetud tooted vastaksid ka tegelikkuses tootepiltidele. Toote värvus võib tegelikkuses erineda ekraanil nähtust sõtuvalt kuvarist.

Paberikaunitar OÜ pingutab, et toodete kirjeldused oleksid piisavalt täpsed ja informatiivsed.  Kui toote kirjeldus ei ole ammendav, on kliendil võimalus esitada lisaküsimusi e-posti teel paberikaunitar@gmail.com.

Hind

E-poes müüdavate toodete hinnad on eurodes.

Ostetud toodetele lisandub transpordihind, mis arvutatakse Tellija ostukorvis pärast kohaletoimetamisviisi valikut.

Müüja jätab endale õiguse korrigeerida hindu. Kui Tellija edastas oma tellimuse enne hinna muutmist, siis kehtib Tellijale hind, mis oli arvel kajastatud tellimuse vormistamise momendil.

Tellimuste edastamine ja vormistamine

Tellimust saavad esitada ainult täisealised ja teovõimelised Tellijad.

Tellimust saab esitada:

  1. Saatke tellimus läbi e-poe
  2. Saatke e-mail paberikaunitar@gmail.com

Lisage soovitud tooted ostukorvi. Veenduge, et lisasite igat toodet just soovitud arvu. Mõne toote puhul võib olla vajalik märkida täpsustus (värvitoon, suurus vms) rippmenüü või kommentaari abil.

Tellimuse vormistamiseks vajutage kõigepealt ostukorvis lingile „Maksmaˮ.

Tellimuse vormistamise lehel täitke nõutud andmeväljad ning valige Teile sobiv toodete kohaletoimetamise viis ja makseviis.

Kui olete kohaletoimetamise viisiks valinud kokkuleppel, siis palun märkige orienteeruv järele tulemise aeg kommentaaride lahtrisse.

Täitke andmete ja tellimuse kinnituse leheküljel olevad lahtrid tähelepanelikult, sest esitatud informatsiooni täpsusest ja õigsusest sõltub Teie ostetud toodete kiire ja tõrgeteta kohaletoimetamine.

Pärast tellimuse kinnitamist saadetakse Teie e-posti aadressile arve tellimuse info ning muude vajalike andmetega. Kui Teie e-mailile pole arvet laekunud, kontrollige igaks juhuks ka oma rämpsposti-kausta. Kui Te siiski arvet ei leia, võtke meiega ühendust telefoni või e-posti teel.

Kauba kättesaamine ja tarne

Kauba kättesaamine ja tarne toimub Eesti piirides.

Kaubad on saadaval kuni kaupu jätkub. Paberikaunitar OÜ-l on õigus lepingust taganeda juhul, kui tellitud kaupa ei ole võimalik tarnida.

Paberikaunitar OÜ informeerib Tellijat lepingust taganemisest esimesel võimalusel kas telefoni või e-kirja teel. Juhul, kui Tellija on tellitud kauba eest juba tasunud, tagastab Paberikaunitar OÜ ostuhinna viivitamatult, kuid hiljemalt 14 päeva jooksul.

Kauba tarnekulud tasub tellija vastavalt Paberikaunitar OÜ esitatud hinnale, lähtudes koostööpartnerite hinnakirjale.

Taganemisõigus

Vastavalt seadusele on tarbijal õigus lepingust taganeda 14 päeva jooksul alates tellitud kauba kättesaamisest ning kaup kasutamata kujul rikkumata pakendis tagastada (väljaarvatud eritellimustooted). Tagastamise õigus ei laiene juriidilistele isikutele. Tarbijakaitseseaduse mõistes on tarbija eraisik.

Taganemisõigus ei kehti toodetele, mis on digitaalselt allalaaditavad.

Tagastusõigust pole kaupadel, mida on muudetud vastavalt kliendi soovidele (lisatud pilt, kiri, personaalne luuletus)

Tagastatav toode peab olema puuduseta, täiskomplektne, originaalpakendis ja kasutamata.

Tagastada ei saa spetsiaalselt eritellimusel Kasutajale valmistatud Kaupu. Paberikaunitar jätab endale õiguse kujundada eritellimustooteid endale omase käekirja järgi. Loomingulistest ja kunstilistest vaadetest tulenevaid eriarvamusi ja pretensioone ei rahuldata.

Juhul, kui kauba originaalpakend on kahjustunud või kui kauba prooviperioodil toimunud kauba kasutamine ületab kaubaga tutvumiseks vajaliku mõistliku ulatuse või kui tagastatav kaup ei ole uue samalaadse kaubaga analoogilises seisukorras, siis on Paberikaunitar OÜ-l õigus arvestada Tellijale tagastamisele kuuluvast summast ühepoolselt maha kauba väärtuse vähenemisele vastav hüvitis. Hüvitise suurus määratakse kindlaks lähtudes tagastatud kauba väärtuse võimaliku vähenemise ulatusest ning hüvitise suurusest teavitatakse Tellijat esimesel võimalusel pärast hüvitise suuruse väljaselgitamist.

Kauba tagastamise saatmiskulu kannab tarbija. Müüja ei hüvita tagasisaatmise kulusid.

Paberikaunitar OÜ tagastab Tellija poolt tasutu viivitamata, kuid mitte hiljem kui 14 päeva jooksul lepingust taganemise teate jõudmisest.

Loodusjõudude poolt tootele tekitatud kahjusid Paberikaunitar OÜ ei korva.

Veebipood võib keelduda tagasimaksete tegemisest seni, kuni on lepingu esemeks oleva asja tagasi saanud või kuni ostja on esitanud tõendid, et on asja tagasi saatnud, sõltuvalt sellest, kumb toimub varem.

Veebipoel on õigus taganeda müügitehingust ning nõuda ostjalt tagasi kaup, kui kauba hind veebipoes on eksituse tõttu märgitud oluliselt alla kauba turuhinna.

Isikuandmete töötlemine

E-poe tellimuste keskkonnas säilitatavaid andmeid Kliendi ja tema tellimuste kohta käsitletakse konfidentsiaalse informatsioonina. Ettevõtja ei avalda talle teatavaks saanud andmeid kolmandatele osapooltele.

Ostja poolt sisestatud isikuandmeid (sh nimi, telefoninumber, aadress, e-maili aadress) kasutatakse ainult tellimuse töötlemiseks ning kauba ostajale saatmiseks. Edastame isikuandmeid veoteenust pakkuvale ettevõttele selleks, et kaupa kohale toimetada.

Andmeside Kliendi ja pankade ning kaardimaksekeskuse vahel on krüpteeritud, mis tagab Kliendi isikuandmete ja pangarekvisiitide turvalisuse. Ettevõtjal puudub ligipääs Kliendi konfidentsiaalsetele panga- ja maksekaardi rekvisiitidele.

Kliendi poolt Ettevõtjale ostu sooritamisel esitatud isikuandmed on kaitstud ning neid töödeldakse vastavalt isikuandmete kaitse seaduse nõuetele.
Isikuandmeid kogutakse ning neid töödeldakse järgmistel eesmärkidel: ostuanalüüside ja kokkuvõtete tegemiseks, Kliendile pakkumiste tegemiseks, aga ka Kliendi rahulolu küsitluste korraldamiseks.

E-pood saadab ostjale uudiskirju ning pakkumisi ostja e-mailiaadressile ainult juhul, kui ostja on selleks avaldanud soovi sisestades veebilehel e-posti aadressi ning andnud teada oma soovist otsepostituse teadete saamiseks.

Kliendil on igal ajal võimalik loobuda e-postile saadetavatest pakkumistest ja uudiskirjadest andes sellest meile teada e-kirja teel või järgides pakkumisi sisaldavas e-kirjas toodud juhiseid.

Kliendi isikuandmeid töötleb Paberikaunitar OÜ.

Pretensioonide esitamise aeg

Vastutame toodete nõuetele mittevastavuste ja puuduste eest. Kui avastate kauba kätte saamisel, et toode ei vasta tellitu kriteeriumitele siis palun saatke 3 tööpäeva jooksul e-mail aadressile  koos kauba mittevastavuse või puuduse kirjeldusega.

Paberikaunitar OÜ ei vastuta kliendi süül toote kahjustumise eest ning puuduste eest, mis on tekkinud tootele seoses ebaotstarbelise ning mittekorrapärase kasutamise tagajärjel. Samuti ei aktsepteerita loomingulistest ja kunstilistest vaadetest tulenevaid eriarvamusi ja pretensioone.

Toote mittevastavuse ning puuduste korral on kliendil õigus nõuda toote asendamist korrektse tootega. Transpordi kulud kannab sel juhul Paberikaunitar OÜ.

Paberikaunitar OÜ vastab Tellija esitatud kaebusele kirjalikult või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis 15 päeva jooksul.

Vaidluste lahendamine

Lepingu täitmisel tekkivad vaidlused püütakse lahendada läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamisel lahendatakse vaidlused kohtu korras Eesti Vabariigis kehtivate õigusaktide kohaselt kohtus. Tellijal on Lepingust tulenevate vaidluste kohtuväliseks lahendamiseks õigus pöörduda Tarbijakaitseameti juures tegutseva Tarbijavaidluste komisjoni poole.

Kasutustingimused

Kasutuslepingus toodud tingimustega tutvumine on Kliendile kohustuslik.

Tellimuse esitamisel märkides linnukesega vastavas aknas „Olen nõus poe kasutamise tingimustega ja täidan neid tingimusteta”, nõustub Klient, et on tutvunud Kasutuslepingus toodud tingimustega, neist aru saanud ja nõustub Kasutuslepingus toodud tingimustega.